17 stycznia 2020

Uzależnienie od alkoholu wśród osób starszych

Osoby starsze coraz częściej zdają sobie sprawę z konieczności prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia, wdrażania prewencji schorzeń, jak również dbania o dobrostan psychiczny. Wiek 60-65 […]
10 stycznia 2020

Opieka domowa nad osobą z niepełnosprawnością funkcjonalną i psychiczną

Niepełnosprawność funkcjonalna u osób w podeszłym wieku uniemożliwia samodzielne mieszkanie w środowisku domowym, gdyż oznacza brak zdolności do samodzielnego wykonywania podstawowych i złożonych czynności życiowych. Podstawowe […]
19 grudnia 2019

Zaburzenia snu u osób w wieku senioralnym

Sen jest funkcją mózgu i charakteryzuje się fizjologiczną utratą przytomności. Osoba śpiąca jest niezdolna do świadomego przetwarzania i reagowania na docierające bodźce płynące z otoczenia. Zdrowy, […]
13 grudnia 2019

Zaburzenia lękowe osób w wieku senioralnym

Lęk jest naturalną i normalną emocją, która towarzyszy nam w codziennym życiu oraz modyfikuje reakcje naszego organizmu. Może mieć charakter konstruktywny, pełnić funkcję siły napędowej, zmuszać […]
6 grudnia 2019

Zaburzenia depresyjne wśród osób starszych

Zaburzenia nastroju należą do jednych z najczęściej występujących zburzeń wieku podeszłego. W tym okresie życia dochodzi do bardzo znaczących zmian w funkcjonowaniu społecznym, zmieniają się odgrywane […]
29 listopada 2019

Opieka nad osobą starszą z zaburzeniami otępiennymi – praktyczne wskazówki cz. 3

Mocno niepokojącym objawem występującym u 1/3 osób cierpiących na otępienie są zaburzenia świadomości. Zwiększają one śmiertelność, wydłużają okres hospitalizacji, wymagają stałej opieki i mogą powodować zachowania […]