17 stycznia 2020

Uzależnienie od alkoholu wśród osób starszych

Osoby starsze coraz częściej zdają sobie sprawę z konieczności prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia, wdrażania prewencji schorzeń, jak również dbania o dobrostan psychiczny. Wiek 60-65 […]