19 grudnia 2019

Zaburzenia snu u osób w wieku senioralnym

Sen jest funkcją mózgu i charakteryzuje się fizjologiczną utratą przytomności. Osoba śpiąca jest niezdolna do świadomego przetwarzania i reagowania na docierające bodźce płynące z otoczenia. Zdrowy, […]