27 listopada 2020

Kartka z (pandemicznego) kalendarza

Obudziłam się przed szóstą. Leżałam wdzięczna za to, że się obudziłam, że świeciło słońce, że jestem na tym świecie, koło mnie są moi bliscy, domownicy. Podziękowałam […]
10 kwietnia 2020

Seniorzy w dobie izolacji?

Aby dobrze funkcjonować w warunkach niekoniecznie nam sprzyjających, ale ze względu na sytuacje epidemiczną koniecznych do zaakceptowania, należy wdrożyć w życie pewną ustaloną strategię, plan na […]