10 stycznia 2020

Opieka domowa nad osobą z niepełnosprawnością funkcjonalną i psychiczną

Niepełnosprawność funkcjonalna u osób w podeszłym wieku uniemożliwia samodzielne mieszkanie w środowisku domowym, gdyż oznacza brak zdolności do samodzielnego wykonywania podstawowych i złożonych czynności życiowych. Podstawowe […]