5 kwietnia 2019

Zakres obowiązków opiekunki na zleceniu

Zakres obowiązków opiekunki na zleceniu   Zadaniem Opiekuna jest wspieranie rodziny w opiece nad Podopiecznym. Wsparcie to objawia się poprzez towarzyszenie Seniorowi w codziennych czynnościach życiowych […]