#opieka_nad_seniorem_z_demencją

2 sierpnia 2019

Opieka nad osobami z demencją

Demencję (według  ICD-10 otępienie starcze) definiuje się, jako zespół objawów wywołany chorobą mózgu, zwykle przewlekłą lub o postępującym przebiegu, charakteryzujący się klinicznie licznymi zaburzeniami wyższych funkcji […]