23 sierpnia 2019

Płeć w zawodach pomocowych

Sandra Lipstiz Bem, twórczyni zweryfikowanych koncepcji płci psychologicznej, odrzuciła sposób pojmowania kobiecości vs. męskości, jako dwóch końców jednego kontinuum. Do lat sześćdziesiątych panowało przekonanie, że człowiek […]