2 lipca 2019

Prewencja przemocy wobec osób starszych

Paternalistyczne podejście do osób w podeszłym wieku to temat wielu konferencji gerontologicznych, których celem jest prewencja nadużyć wobec seniorów. Osoby potrzebujące większego wsparcia ze względu na […]