10 kwietnia 2020

Seniorzy w dobie izolacji?

Aby dobrze funkcjonować w warunkach niekoniecznie nam sprzyjających, ale ze względu na sytuacje epidemiczną koniecznych do zaakceptowania, należy wdrożyć w życie pewną ustaloną strategię, plan na […]