31 stycznia 2020

Perspektywa śmierci w przebiegu choroby u osób starszych – Lęk tanatyczny – cz.2

Poczucie sensu życia jest w perspektywie śmierci szczególnie ważne.   Według Viktora Frankla jest to osobiste przekonanie człowieka, że jego życie ma znaczenie. Jeśli towarzyszy temu […]