21 czerwca 2019

Psychologiczne aspekty starości

Choć starość wydaje się pojęciem względnym, a na pewno jest subiektywnym, to proces starzenia się człowieka przebiega, co najmniej w trzech płaszczyznach: biologicznej, psychologicznej i społeczno-socjalnej. Z psychologicznej perspektywy […]